Om oss / About us


Historik

För ett ge en kort historik om Garage 11 börjar vi vid starten av företaget år 2012. Garage 11 grundades av Joachim Glans som sålde sin tidigare verksamhet och började arbeta med det han var passionerad kring - varumärket Porsche. Affärsidén föll kort därefter på plats: att förmedla och sälja unika objekt med väldokumenterad historik . En idé som på kort sikt byggt en stabil kundkrets med kunden i fokus.

History

To give a brief history of Garage 11, we start at the start of the company in 2012. Garage 11 was founded by Joachim Glans who sold his previous business and started working with what he was passionate about - the Porsche brand. The business idea fell into place shortly afterwards: to convey and sell unique objects with well-documented history . An idea that in the short term built a stable customer base with the customer in focus.

Hur ser det ut på Garage 11 idag?

Idag består Garage 11 ett starkt sammansvetsat team av passionerade människor ser till att varje detalj från kundbemötande - marknadsföring - behandling av ett specifikt objekt - till uppföljning på en lyckad försäljning, blir genomfört på samma kvalitativa vis som varumärket Porsche andas i. Goda relationer, en trygg affär och rätt produkt till rätt klient parametrar som värdesätts väldigt högt. Det är vår förmåga att värdera fordon och unika kompetens om 911:or som särskiljer oss från våra konkurenter ute på marknaden. Vårt showroom är lokaliserat i Malmö där vi eftersträvar en speciell miljö med möjlighet för våra kunder att skapa en fascination för våra unika objekt. Varmt välkommen att besöka oss på Västkustvägen 19 i Malmö, Sverige.

What does Garage 11 look like today?

Today, Garage 11 consists of a strongly cohesive team of passionate people who ensure that every detail from customer service - marketing - processing of a specific item - to follow-up on a successful sale, is carried out in the same qualitative way that the Porsche brand breathes in. Good relations, a safe business and the right product to the right client are parameters that are being valued very highly. It is our ability to value vehicles and the unique expertise of 911s that sets us apart from our competitors in the market. Our showroom is located in Malmö where we strive for a special environment with the opportunity for our customers to create a fascination for our unique objects. Welcome to visit us at Västkustvägen 19 Malmo SE21124.
Öppettider