Om oss / About us


Historik

För ett ge en kort historik om Garage 11, börjar vi vid starten av företaget år 2012. Garage 11 grundades av Joachim Glans som sålde sin tidigare verksamhet och började arbeta med det han var passionerad kring, varumärket Porsche. Affärsidén föll kort därefter på plats – att förmedla, sälja samt köpa in unika objekt med väldokumenterad historik. En idé som på kort sikt byggde upp en stabil kundkrets med kunden i fokus tack vare Joachims mångåriga och genuina intresse för Porsche. Vidare är goda relationer, en trygg affär och rätt produkt till rätt klient de parametrar som Joachim värdesätter väldigt högt.

History

To give a brief history of Garage 11 we start at the founding of the company in 2012. Garage 11 was founded by Joachim Glans who sold his previous business and started working with what he was passionate about, the Porsche brand. The business idea fell into place shortly afterwards - to convey, sell and buy unique objects with well-documented history. An idea that in the short term built up a stable customer base. Furthermore, good relationships, a secure business and the right product for the right client are parameters that Joachim and his team values ​​very highly.

Hur ser det ut på Garage 11 idag?

Idag består Garage 11 av grundaren Joachim som tillsammans med ett starkt sammansvetsat team av passionerade människor ser till att varje detalj från kundbemötande - marknadsföring - behandling av ett specifikt objekt - till uppföljning på en lyckad försäljning, blir genomfört på samma kvalitativa vis som varumärket Porsche andas i. Vårt showroom/garage är lokaliserat i Malmö där vi eftersträvar en så speciell miljö som möjligt, i kombination med att vi erbjuder unika objekt som våra kunder kan skapa en fascination för. Varmt välkommen att besöka oss på Västkustvägen 19 i Malmö, Sverige.

What does Garage 11 look like today?

Today, Garage 11 consists of its founder Joachim, who together with a strongly cohesive team of passionate men and women ensures that every detail from customer service to marketing and processing of a specific item and follow-up on a successful sale is carried out in the same qualitative way as the Porsche brand breathes in. Welcome to visit us at Västkustvägen 19 Malmo SE21124.
Öppettider