Garage 11 – Drivers Passion

Garage 11 är ett koncept som växt fram genom ett mångårigt genuint intresse och förkärlek till Porsche 911:or, detta kallar vi Drivers Passion. Grundaren Joachim Glans har under en lång tid haft en djup passion för dessa bilar som han idag stolt kan presentera som Garage 11.

Garage 11 is a concept that has emerged through many years of genuine interest and love for Porsche 911s and this is what we call Drivers Passion. Its founder, Joachim Glans, has for a long time had and deep passion for these cars which he proudly present as Garage 11.

Vad gör vi?

Garage 11 bygger på en stor insikt och kännedom om Porsche 911:or och det är även denna unika kompetens och kunskap som skiljer Garage 11 från våra konkurrenter. Garage 11:s affärsidé är följande: att sälja, förmedla samt att införskaffa 911:or med en intressant historik, enastående skick samt övriga faktorer som gör just en Porsche 911:a speciell. Porsche har ett väl genomarbetat sortiment av modeller vilket gör att det finns en bil för flera ändamål samt förare. Vårt mål på Garage 11 är att guida, oavsett om du söker ett investeringsobjekt som över tiden kan komma att öka i värde, om du söker efter en maskin att kunna njuta av vid bankörning eller om du önskar en komfortabel retromodell. Vi hjälper dig att hitta rätt objekt för just dig och ditt önskemål. Garage 11 fokuserar främst på Porsche 911:or men vi arbetar även med övriga modeller i Porsches sortiment, samt andra premium märken.

What do we do?

Garage 11 is based on a great insight and knowledge of Porsche 911s and it is also this unique competence and knowledge that distinguishes us from our competitors. Garage 11's business concept is the following: to sell, mediate and to acquire 911s with an interesting history, outstanding condition and other factors that make a Porsche 911 special. Porsche has a well-developed range of models, which means that there is a car for several purposes and a driver. Our goal is to guide you - regardless whether you are looking for an investment that may increase in value over time, if you are looking for a machine to enjoy on track or even if you want a comfortable retro model. We help you find the right item for you and your wishes. At Garage 11 we mainly focuses on Porsche 911s, but also work with other models in Porsche's range as well as other premium brands.

Objekt till försäljning / Items for sale

Kontinuerligt uppdaterar vi vår hemsida med nya objekt men det händer att vi inte exponerar allt. Söker du därför ett specifikt objekt ber vi er kontakta oss via telefon eller epost. We continuously update our website with new objects but if you are looking for a specific object, please contact us by phone or email.

Sociala medier / Social media

Vi uppdaterar frekvent våra sociala medier med inspiration, bilder och filmklipp om våra objekt. Följ oss gärna för senaste uppdateringarna via instagram och facebook. We are frequently updating our social media. Feel free to follow us for the latest updates through instagram and facebook.

Kontakt / Contact

Har du frågor eller funderingar? Tveka inte på att höra av er till oss via telefon eller epost. Vi finns tillgängliga på telefon vardagar och i högsta möjliga mån även under helger. Do not hesitate to contact us if you have any questions. Send us an email and we will revert to you shortly.

Öppettider