Om oss / About us


Svenska


För ett ge en kort historik om Garage 11 börjar vi vid starten av företaget år 2012. Garage 11 grundades av Joachim Glans som sålde sin tidigare verksamhet och började arbeta med det han var passionerad kring - varumärket Porsche. Affärsidén föll kort därefter på plats: att förmedla och sälja unika objekt med väldokumenterad historik . En idé som på kort sikt byggt en stabil kundkrets med kunden i fokus.

Nu

Idag består Garage 11 ett starkt sammansvetsat team av passionerade människor ser till att varje detalj från kundbemötande - marknadsföring - behandling av ett specifikt objekt - till uppföljning på en lyckad försäljning, blir genomfört på samma kvalitativa vis som varumärket Porsche andas i. Goda relationer, en trygg affär och rätt produkt till rätt klient parametrar som värdesätts väldigt högt. Det är vår förmåga att värdera fordon och unika kompetens om 911:or som särskiljer oss från våra konkurenter ute på marknaden. Vårt showroom är lokaliserat i Oxie där vi eftersträvar en speciell miljö med möjlighet för våra kunder att skapa en fascination för våra unika objekt. Varmt välkommen att besöka oss på Sofiedalsvägen 1, 23837 Oxie.

Translation


Then

To give a brief history of Garage 11, we begin at the start of the company back in 2012. Garage 11 was founded by Joachim Glans who sold his previous business and started working with his long time passion - the Porsche brand. The business idea fell into place shortly afterwards: to convey and sell unique objects with well-documented history . An idea that quickly built a stable customer base with the customer in focus.

Now

Today, Garage 11 consists of a strongly cohesive team of passionate people who ensure that every detail from customer service - marketing - processing of a specific item - to follow-up on a successful sale, is carried out in the same qualitative way that the Porsche brand breathes. Good relations, a safe business and the right product to the right client are parameters that Garage 11 highly valued. It is our ability to value vehicles and the unique expertise of 911s that sets us apart from our competitors in the market. Our showroom is located in Oxie, Sweden where we strive for a special environment with the opportunity for our customers to create a fascination for our unique objects. Welcome to visit us at Sofiedalsvägen 1 Oxie SE23837.Öppettider